ТОВ "ОНЛАЙН ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА"

Незалежний енергопостачальник

Надійний партнер у забезпеченні

електроенергією та природним газом

дізнатися більше про тарифи

ПРО нас

Незалежний постачальник електроенергії та природного газу по всій території України, команда професіоналів для вирішення задач любої складності. Ми об'єднуємо знання, технології та зусилля для забезпечення електроенергією та природним газом наших клієнтів.
Новий ринок електроенергії відкриває нові можливості для споживачів електроенергії. Наша мета забезпечити рівний доступ усім споживачам до цих переваг незалежно від їх можливостей, розмірів та розташування.

ДОКУМЕНТИ

ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ ТА ДОКУМЕНТИ


1. Про ринок електричної енергії Верховна Рада України; Закон від 13.04.2017 № 2019-VIII

2. Правила роздрібного ринку електричної енергії

3. Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Верховна Рада України; Закон від 22.09.2016 № 1540-VIII

4. Постанова НКРЕКП 27.12.2017 № 1469 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу».

5. Порядок розгляду звернень споживачів

6. Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 "Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії"

7. Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 309 "Про затвердження Кодексу системи передачі"

8. Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, […] Верховна Рада України; Закон від 10.12.2015 № 887-VIII

9. Постанова НКРЕКП 12.06. 2018 року № 375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання»

10. Закон України «Про ринок природного газу»

11. Правила постачання природного газу

12. Кодекс газотранспортної системи

13. Кодекс газорозподільних систем

14. Права за обов’язки споживача природного газу

15. Права за обов’язки постачальника природного газу

16. Цивільний Кодекс України

17. Господарський Кодекс України

18. Мінімальні стандарти та вимоги до якості

обслуговування споживачів та постачання природного газу

19. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу

20. Порядок укладання договору постачання природного газу

Типові договори

Постачання природного газу або електроенергії

У вкладеннях розміщенні типовий комплект документів для укладання Договору на постачання природного газу/електроенергії. Вам необхідно лише завантажити документи, занести свої реквізити та необхідні дані та направити для узгодження. Для остаточного оформлення Договору та підписання документів з ТОВ "ОНЛАЙН ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА" - необхідно вказати контактну особу та засоби зв'зку (телефрн/e-mail)

Договір на постачання природного газу
Договір на постачання природного газу, заява-приєднання, комерційна пропозиція.
Договір на постачання природного газу
Договір на постачання природного газу, заява-приєднання, комерційна пропозиція.

особистий кабінет

online service 24/7

Наші спеціалісти завжди готові надати кваліфіковану консультацію з питань забезпечення електроенергією і природним газом споживачів, а також умов співпраці із партнерами

Професійнана консультація


для зв'язку з оператором натисніть тут

особистий кабінет

Для переходу в особистий кабінет натисніть тут

новини

останні новони


НКРЕКП схвалила проєкти постанов про встановлення тарифів на передачу електричної енергії та на диспетчеризацію НЕК «Укренерго» на 2022р на рівні 352,28 грн/МВт-год та 62,22 грн/МВт-год відповідно.Запропонований НКРЕКП тариф на передачу «Укренерго» на 2022р перевищує показник на 2021р на 19,8% (293,33 грн/МВт-год), а тариф на диспетчеризацію на наступний рік перевищує тариф на поточний на 57% (39,41 грн/МВт-год). Відповідне рішення було прийнято на засіданні НКРЕКП 10 листопада. Водночас, НЕК «Укренерго» вважає, що доцільним є встановлення тарифу на передачу е/е на 2022р на рівні 458,83 грн/МВт-год, що більше на 56% за чинний тариф на 2021р. Проте, за розрахунком НКРЕКП тариф має становити 352,28 грн/МВт-год.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) погодила тариф НЕК «Укренерго» на передачу е/е на 2021 рік в розмірі 309,8 грн/МВт-год, що на 28,9% вище діючого тарифу (240,23 грн/МВт-год) в листопаді 2020 року та на 1% менше тарифу, встановленого на грудень 2020 року (312,76 грн/Мвт-год).

З лютого 2021 року   ТОВ "ОНЛАЙН ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА"  приєдналась до набільшої балансуючої групи електропостачальників України .


Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг  погодила підвищення тарифу на передачу електроенергії для "Укренерго" з 1 квітня 2021 року.
Він збільшиться з 293,93 до 316,08 грн/МВт-год, або на 7,5%.


За результатами торгів на Українській енергетичній біржі у червні 2021 року укладено договір купівлі електроенергії між ТОВ "ОНЛАЙН ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА" та  ВП "Енергоатом-трейдінг"

30 липня 2021р НКРЕКП підвищила з 1 серпня максимальні граничні ціни - до 2000 грн/МВт-год на «нічні» години (23:00-07:00) та до 4000 грн/МВт-год на «денні» години (07:00-23:00)

клиєнти та партнери


Інформація щодо порядку подання споживачами звернень, скарг, претензій, надання повідомлень про загрозу електробезпеці та їх розгляду

Законом України «Про звернення громадян» визначаються загальні засади реалізації права громадян на звернення, яким передбачається право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, до засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їхньої статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.
Відповідно до Закону під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.
Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства. Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).
Окрім того, Закон встановлює наступні вимоги до звернення:
- звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених питань;
- у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина;
- викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;
- письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше як через десять днів від дня його надходження.
Варто зауважити, що письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.
Не розглядаються також повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також звернення осіб, визнаних судом недієздатними.
Крім того, якщо питання, порушені в зверненні, одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об’єднаннями громадян або посадовими особами, не входять до їх повноважень, таке звернення в термін не більше п’яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.
Стосовно строків розгляду звернень, Законом встановлено, що вони розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, -невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.
На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого Законом терміну.
Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.
Законом визначено, що органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об’єднання громадян, посадові особи розглядають звернення громадян без стягнення за це плати.
Крім того, Законом забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина.
У випадку, якщо громадянин не отримав відповідь на своє звернення, він відповідно до статті 55 Конституції України має право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
Всі спори та суперечки, що виникають з питань тлумачення і застосування Договору поставки електричної енергії або в зв'язку з ним, якості постачання електричної енергії або загрози електробезпеки, а також інші суперечки, які можуть виникнути при взаємодії між постачальником і споживачем, вирішуються шляхом переговорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб. Постачальник зобов'язаний розглянути усі скарги, отримані від споживачів, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду. У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, споживач має право звернутися із заявою про вирішення спору до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі –Регулятор, НКРЕКП) у відповідності до статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та/або передати спір на розгляд до суду у відповідності до чинного законодавства України.
Функції та повноваження Регулятора.
1. Регулятор забезпечує захист прав та законних інтересів споживачів товарів (послуг), які виробляються (надаються) суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, розгляд звернень таких споживачів та врегулювання спорів, надання роз’яснень з питань застосування нормативно-правових актів Регулятора; Розгляд скарг та врегулювання спорів1. Регулятор розглядає скарги споживачів щодо порушення їхніх прав та інтересів суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також вирішує спори, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, з питань:
1) доступу/приєднання до електричних, теплових та газових мереж, нафто-та продуктопроводів, мереж централізованого водопостачання і водовідведення;
2) дотримання суб’єктами господарювання ліцензійних умов;
3) якості товарів і послуг, що надаються споживачам у сферах енергетики та комунальних послуг;
4) інших питань, розгляд яких віднесено законом до компетенції Регулятора.
2. Регулятор розглядає скарги споживачів відповідно до Закону України "Про звернення громадян". Вирішення спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснюється у порядку, затвердженому Регулятором.
3. Під час розгляду скарг, вирішення спорів Регулятор має право вимагати від суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, копії документів, пояснення та іншу інформацію, необхідні для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спорів.
4. До прийняття рішення по суті спірного питання Регулятор може проводити попередні слухання із залученням заінтересованих осіб та, за потреби, проводити позапланові перевірки. Порядок проведення попередніх слухань визначається Регулятором.
5. За результатами розгляду скарги, вирішення спорів Регулятор приймає рішення про:
1) припинення порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідній сфері;
2) припинення порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, ліцензійних умов;
3) накладення штрафу на суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у встановленому порядку;
4) припинення розгляду звернення заявника.
Рішення Регулятора надається суб’єкту господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, шляхом надсилання або вручення під розписку. Рішення, прийняте Регулятором у ході досудового розгляду спору, є обов’язковим до виконання учасниками спору і може бути оскаржене в суді.
Ваші пропозиції, заяви, скарги, претензії, а також повідомлення про загрозу електробезпеці можна подавати:
- в письмовому вигляді за адресою: 01001, м.Київ, вул. Володимирська, 7, оф.1
- в електронному вигляді на e-mail: online.energy.ukraine@gmail.com
- за телефоном для звернення споживачів: +38 (050) 499 -77 - 99
Час роботи: пн-пт з 09.00 до 17.00

Звертаємо увагу, що з метою спрощення доступу до інформації та підвищення рівня прозорості в енергетичному секторі України, та для сприяння швидкому і легкому зворотному зв'язку між споживачами та учасниками роздрібного ринку, НКРЕКП запустила мобільний додаток «Енергетика Онлайн», в якому споживач може оперативно надіслати скаргу до відповідної компанії.
Усі звернення, скарги, претензії, які надходять на офіційну електронну адресу постачальника електричної енергії з мобільного додатку «Енергетика Онлайн», будуть зареєстровані та розглянуті у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, як це передбачено вимогами чинного законодавства України.
Використання мобільного додатку «Енергетика Онлайн» -це ще один зі способів подання звернення, скарги, претензії споживачем.
Для встановлення додатку на своєму смартфоні завантажте з GooglePlay додаток
EnergyOnline.

Особа, відповідальна за врегулювання спорів:   Директор ТОВ «Онлайн Енерджі Україна»: Орлова Олександра Євгеніївна

Після обробки інформації за зверненнями наш фахівець зв'яжеться з Вами найближчим часом.

контакти

контакти

CRM-форма з'явиться тут